ภาพบรรยากาศการทำบุญ ณ วัดบางหัวเสือ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดบางหัวเสือ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ของ บริษัท บางกอก โลจิสติกส์พาร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เฟร์เซอร์ พร็อพเพอร์ตี้  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)