บริการคลังสินค้า

บริการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าแบบครบวงจร ตอบทุกโจทย์ความต้องการของคุณ

ไม่ว่าคุณจะต้องการจัดเก็บสินค้าประเภทใด ใช้พื้นที่มากน้อยเท่าไหน ระดับความปลอดภัยขั้นสูงระดับใด เราสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณได้

เราให้บริการลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยบริการคลังสินค้าที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการรูปแบบการจัดเก็บสินค้าและการบริหารสินค้าคงคลังที่หลากหลายได้ สหไทย เทอร์มินอล เรามีลานตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ สถานีจัดการตู้คอนเทนเนอร์ เขตปลอดอากร อาคารคลังสินค้าทัณฑ์บน อาคารคลังสินค้าทั่วไป พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถจัดการสินค้าได้ทุกประเภท ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้เราเสนอทางเลือกบริการจัดเก็บสินค้าที่หลากหลาย และสามารถตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

สหไทย เทอร์มินอล มีทั้งระบบรักษาความปลอดภัยและบุคลากรที่คอยดูแลสินค้าของคุณตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะปลอดภัยภายใต้การปฏิบัติการของเรา นอกจากนี้ บริการแบบ one stop service ของเรา ไม่เพียงช่วยให้คุณได้รับความสะดวกสบายอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังช่วยลดต้นทุน และระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการอีกด้วย