จากช่วงคืนวันที่ 23 เมษายน 2561 มีเหตุเพลิงไหม้ในเขตชุมชนซอยวัดบางฝ้าย ซึ่งมีชาวบ้านในชุมชนได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือน
ทางบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียกับผู้ประสบภัย พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงาน CSR ของบริษัทฯ เข้าให้ความช่วยเหลือ พร้อมกับมีการมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยและทีมงานที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย