ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และด้วย บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ประกอบการท่าเรือที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล บริษัทจึงจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) ให้กับพนักงานทุกไตรมาส และมีนโยบายให้พนักทุกท่านเข้าร่วมอบรม เพื่อความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรือและท่าเรือ เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรือและท่าเรือในรูปแบบต่างๆ อาทิ การลักขโมยสินค้า การก่อการร้ายสากล การแอบซ่อนลงเรือ การซุ่มโจมตี และ การก่อวินาศกรรม เป็นต้น

โดยในการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากคุณกิตติคุณ โลจายะ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา และ คุณธรรศ ธรรมฤทธิ์ PFSO Officer เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากทาง บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ดี.ซี จำกัด และ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ ส่งตัวแทนมาเพื่อร่วมการสัมมนาในครั้งนี้