กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมล่าสุดของเรา:

After-school Design Contest

เมื่อเร็วๆ นี้ สหไทย เทอร์มินอลได้จัดโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และช่วยเสริมสร้างแนวคิดใหม่ให้กับเด็กนักเรียน โดยโครงการ ‘Sahathai Terminal After-school Design Contest’ จัดเมื่อช่วงปลายปี 2559 และได้จัดงานประกวด เพื่อเฟ้นหาการออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถออกแบบได้อย่างมีเอกลักษณ์ จากนักเรียนทั่วทั้งประเทศไทย โดยการประกวดดังกล่าว เป็นการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารสำนักงานโดยใช้วัสดุทางเลือกอื่นๆ โดยผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขันดังกล่าวได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับสองได้รับเงินรางวัล 30,00 บาท

สหไทย เทอร์มินอล มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดท้องคุ้ง จ. สมุทรปราการ

ทีมผู้บริหารและบุคลากรของสหไทย เทอร์มมินอล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่วัดท้องคุ้ง จ. สมุทรปราการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท โดยสหไทย เทอร์มินอล ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดโครงการที่ช่วยส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับประเทศ และช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีการเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น

โครงการบริจาคข้าวสารให้กับผู้ยากไร้

สหไทย เทอร์มินอล มีโครงการบริจาคข้าวสารให้กับชาวบ้านและผู้ยากไร้เป็นประจำ โดยเราได้ทำการส่งข้าวสารให้กับครอบครัวที่ต้องการและขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

Background

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ISO 14001สหไทย เทอร์มินอล เป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยเรามีการวางแผนบริหารจัดการองค์กรตามหลักการปฏิบัติการที่ดี เนื่องจากบริษัทฯ ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเช่นกัน ดังนั้น เราจึงตระหนักถึงการบริหารจัดการธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นกัน

Download and read our Corporate Social Responsibility policy here