ท่าเรือระหว่างประเทศ ที่ให้บริการได้อย่างหลากหลาย

สินค้าเทกองและสินค้าโครงการ

ไม่ว่าสินค้าที่คุณต้องการขนส่งจะเป็นข้าว เหล็ก หรือหม้อแปลงขนาดใหญ่ ก็สามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าเทกอง สินค้าวางกอง หรือสินค้าโครงการของคุณ จะได้รับการจัดการขนส่งโดยผู้มีประสบการณ์

หากสินค้าที่คุณต้องการขนส่งเป็นสินค้าโครงการที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก เป็นสินค้ามูลค่าสูง หรือมีความสำคัญสูง คุณก็สามารถวางใจได้ว่า สินค้าทุกชิ้นจะได้รับการจัดการด้วยความปลอดภัยเมื่ออยู่ในมือของสหไทย เทอร์มินอล เพราะที่นี่ เรามีเครื่องมือเฉพาะด้าน มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว ว่องไว ปฏิบัติการโดยบุคลากรที่มีทักษะในการจัดการสินค้าโครงการของคุณได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของคุณ

บริการขนส่งสินค้าเลียบชายฝั่ง

ในฐานะผู้ปฏิบัติการท่าเทียบเรือแม่น้ำชั้นนำของไทย สหไทย เทอร์มินอล มีทางเลือกบริการที่หลากหลายสำหรับหารขนส่งสินค้าเลียบชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า เรามีบริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าทั่วไป การขนส่งสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ตู้คอนเทนเนอร์แช่สินค้าเย็น ทั้งบริการขนส่งสินค้าในเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา และการขนส่งสินค้าเลียบชายฝั่งทะเล นอกจากนี้ เรายังปฏิบัติการขนส่งสินค้าด้วยเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง เชื่อมต่อระหว่างสหไทย เทอร์มินอล กับท่าเรือแหลมฉบังทุกวัน

นอกจากนี้ สหไทย เทอร์มินอล ยังให้บริการเรือขนาดเล็กหลากหลายประเภท เพื่อความครอบคลุมของบริการขนส่งสินค้าวางกอง สินค้าขนาดใหญ่พิเศษ และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนและระยะเวลาในกระบวนการขนส่งสินค้าสหไทย เทอร์มินอล ยังให้บริการขนถ่ายสินค้าเส้นทางตรงระหว่างเรือขนส่งตู้สินค้าและเรือขนาดเล็กอีกด้วย