สหไทย เทอร์มินอล มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง โดยเรามุ่งมั่นและคำนึงถึงความรับผิดชอบดังกล่าวตามแนวทางการปฏิบัติงานของเรา

ดาวน์โหลดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา

โครงการมอบทุนการศึกษา

ปี 2563 คลิกที่นี่

White Blue Green and Purple Free Vaccine Announcement Minimal Illustrative Twitter Ad (4)
มอบทุน
มอบทุน
Video Cover
Sahathai-COVID-CSR-Cover-revised2-3
3
สำโรงใต้
2
1