สหไทย เทอร์มินอล ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่เสมอ องค์กรของเราจึงมุ่งมั่นช่วยเหลือและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยรอบองค์กร รวมทั้งให้การดูแลและใส่ใจชุมชน เพื่อการเติบโตร่วมอย่างยั่งยืน

มาชมกิจกรรม CSR ประจำเดือนของสหไทย เทอร์มินอลกันค่ะ

  1. กิจกรรมอบรม ISPS Code– ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ แผนป้องกันภัยคุกคาม
  2. สนับสนุนชุดกีฬา 20 ชุดให้กับจราจรสำโรงใต้ – บริษัทฯ ได้ร่วมส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานทางภาครัฐ
  3. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชารัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด – ได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐผู้ประกอบการและชุมชนในการต้านภัยยาเสพติด
  4. ปรับปรุงสาธารณะประโยชน์ในโรงเรียนวัดแหลม – บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสถานศึกษา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษา
  5. บริจาคเลือดประจำเดือนมิถุนายน – พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นทั้งกายและใจ
  6. ทำบุญใส่บาตร – พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำบุญให้จิตใจสงบและรู้สึกอิ่มบุญ
  7. สนับสนุนการแข่งกอล์ฟการกุศล – สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนและจังหวัด
  8. Big Cleaning –ร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดและจัดการขยะบริเวณชุมชนโดยรอบบริษัทฯ
  9. Morning Talk –ได้แจ้งข่าวสารและข้อมูลอื่นๆให้กับพนักงาน รวมทั้งได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน
  10. การแข่งขันกีฬาแบดมินตันและฟุตบอล