February 2017

สหไทย เทอร์มินอล เปิดตัวเว็บไซต์ sahathaiterminal.com โฉมใหม่ เข้ากับยุคดิจิตอล
February 21, 2017

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล ผู้ให้บริการท่าเทียบเรือแม่น้ำชั้นนำในประเทศไทย ได้ประกาศเปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่ www.sahathaiterminal.com โดยเว็บไซต์ใหม่ดังกล่าว ได้มีการนำเสนอโซลูชั่นแบบสองภาษาให้แก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ใช้งานเป็นหลัก

Read More