Background

สหไทยเทอร์มินอล ยินดีต้อนรับ

หน้านักลงทุนสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทให้บริการธุรกิจดังนี้1. ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร 2. ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก
3. ให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า 4. การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ

ราคาหุ้นปัจจุบัน

ราคา PORT-W1 ปัจจุบัน

SET Index

CG Score

—————————————————-

ประกาศตลาดหลักทรัพย์

22/03/21 | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท | Download
23/02/21 | กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การจ่ายเงินปันผล เพิ่มวัตถุประสงค์ แก้ไขข้อบังคับและการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป | Download
23/02/21 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 | Download
23/02/21 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) | Download
23/02/21 | งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) | Download
04/01/21 | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) | Download
04/01/21 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PORT-W1 (F53-5)  | Download
14/12/20 | กำหนดการใช้สิทธิของ PORT-W1 | Download
27/11/20 | กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564 | Download
16/11/20 | การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า | Download
12/11/20 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 | Download
12/11/20 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) | Download
12/11/20 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) | Download
19/08/20 | แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2563 | Download
11/08/20 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 | Download
11/08/20 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | Download
11/08/20 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) | Download
10/08/20 | การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 | Download

ข่าวสารจากบริษัท

31/03/2020 | PORT พบนักลงทุน Opp Day เปิดแผนปี 64 ชูจุดแข็งบริการครบวงจร มั่นใจดันรายได้โต 15% Read more …

15/12/2020 | PORT พบนักลงทุนในกิจกรรม Opp Day โชว์กำไรไตรมาส 3 ฟื้นตัวแรงพร้อมเดินหน้าโครงการใหม่ในปี 2564 Read more …

12/11/2020 | สหไทย เทอร์มินอล (PORT) ถึงเวลาเทิร์นอะราวด์ อวดงบ Q3/63 กำไรฟื้นตัวแรง ตอกย้ำศักยภาพแข็งแกร่ง ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว Read more …

15/09/2020 | สหไทย เทอร์มินอล ส่งสัญญาณฟื้นตัวจากผลกระทบ COVID-19 Read more …

13/08/2020 | สหไทย เทอร์มินอล เผยงบ Q2 ย้ำชัดผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว |  Read more …

11/06/2020 | สหไทย เทอร์มินอล (PORT) ส่งสัญญาณไตรมาส 2 เริ่มฟื้นตัว |  Read more …

13/05/2020 | สหไทย เทอร์มินอล (PORT) ฝ่าวิกฤติโควิด มั่นใจครึ่งปีหลังธุรกิจฟื้นตัว |  Read more …

01/04/2020 สหไทย เทอร์มินอล (PORT) พร้อมรับมือปัจจัยกดดัน เดินหน้า 2 โครงการ |  Read more …

27/02/2019 | สหไทย เทอร์มินอล (PORT) เปิดงบ โชว์กำไร 109 ล้านบาท BBT พลิกกำไรได้ตามเป้า | Read more …

26/11/2019สหไทย เทอร์มินอล (PORT) ย้ายกระดานเทรด SET เดินหน้าลงทุนท่าเรือแห่งที่ 3 และคลังสินค้า มั่นใจลุยผ่านเทรดวอร์ | Read more …

12/11/2019 | สหไทย เทอร์มินอล (PORT) เผย กำไร 9 เดือน 83.29 ล้านบาท เตรียมย้ายเข้า SET พฤศจิกายนนี้ | Read more …

01/10/2019 |ผู้ถือหุ้นสหไทย (PORT) ไฟเขียวรับหุ้นเพิ่มทุน เตรียมเข้า SET รับหุ้นปันผลฟรี 10:1 ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 329 ล้านบาท | Read more …

12/09/2019 |สหไทย เทอร์มินอล ต้อนรับสมาชิกสมาคม THAI VI ในกิจกรรมการเยี่ยมชมบริษัท | Read more …

ดูข่าวทั้งหมดได้ที่นี่ Click here

วีดีโอแนะนำบริษัท

วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจในความเป็นมา จุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และการดำเนินการของบริษัท

Corporate Vedio

Commercial Video

งบการเงิน

งบการเงินของบริษัท

Q1/2563   Q2/2563
Q3/2563   Y2563

Q1/2562   Q2/2562
Q3/2562   Y2562

Q1/2561   Q2/2561
Q3/2561   Y2561

Q1/2560  Q2/2560
Q3/2560   Y2560

Q1/2559  Q2/2559
Q3/2559   Y2559

รายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี เพื่อให้ท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ปี 2563
Download Annual Report
Download 56-1
ปี 2562
Download Annual Report
Download 56-1
ปี 2561
Download Annual Report
Download 56-1
ปี 2560
Download Annual Report
Download 56-1
เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมของบริษัท

Y2563
Q3/2563
Q2/2563
Q1/2563

Y2562
Q3/2562
Q2/2562
Q1/2562

Y2561
Q3/2561
Q2/2561
Q1/2561

Q3/2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลส่วนนี้เป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ การกระจายหุ้นและนโยบายการจ่ายปันผล

Click Here
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยท่านสามารถดาวนโหลดเอกสารเสนอวาระประชุม รายชื่อกรรมการ หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบอำนาจ รายงานการประชุมไปจนถึงรับชมเทปบันทึกการประชุม

Click Here

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

ท่านสามารถศึกษาบทวิเคราะห์ได้ที่นี่

Download

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้แนวทางแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทยึดถือปฏิบัติ

Download
Download

กฎบัตรคณะกรรมการ

กฎบัตรนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

กฏบัตรคณะกรรมการ
>> Download
บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ
>> Download

จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฎิบัติงาน

Download

นโยบายบริหารความเสี่ยง

สหไทย เทอร์มินอล ตระหนักดีว่าการจัดการความเสี่ยงเป็นรากฐานสำคัญ เพื่อให้กิจการบรรลุเป้าหมายของเรา การระบุและการจัดการความเสี่ยงช่วยและสนับสนุนให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น
นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อรับผิดชอบความเสี่ยงด้านกฎหมายโดยเฉพาะ

Download

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการใช้งานข้อมูลภายในให้เหมาะ

Download

กิจกรรม

บริษัทฯเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และนักลงทุน เข้าพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ

Download 

นโยบายที่การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯไม่ได้มีนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง แต่มีอยู่ในคู่มือการทำงาน

Download

รายงานผลการดำเนินงาน

บริษัทฯได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไว้ดังนี้

2561                 2562
Q1  Download   Q1  Download
Q2  Download   Q2  Download
Q3  Download   Q3  Download
Y    Download    Y    Download

2563
Q1  Download
Q2  Download
Q3  Download
Y    Download

COMPANY SNAPSHOT

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลฉบับย่อของบริษัทฯได้ที่นี่.

2561
3M Download
6M Download
9M Download
Y   Download

2562
3M Download
6M Download
Y   Download

2563
3M Download

OPPORTUNITY DAY

หากท่านพลาดการถ่ายทอดสดกิจกรรม Opportunity Day สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่นี่ ! !

Q3/2560
Q1/2561  Q2/2561  Q3/2561   Y2561
Q2/2562  Q3/2562  Y2562
Q1/2563  Q2/2563 Q3/2563 Y2563

ปฏิทินกิจกรรม

Opportunity Day

Y2020   >>   29 มีนาคม 2564
Q1/2021 >>   14 มิถุนายน 2564
Q2/2021 >>   6 กันยายน 2564
Q3/2021 >>   13 ธันวาคม 2564

Company Visit

ลงชื่อขอร่วมกิจกรรมได้ที่ email [email protected]

ติดต่อ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาการลงทุน เรามีความยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยท่านสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
ผู้ประสานงาน : น.ส.ฤทัยรัตน์ บูรณ์กุศล นักลงทุนสัมพันธ์
E-mail : [email protected]
โทรศัพท์: +66(0)2386 8000 # 1888