Background

สหไทยเทอร์มินอล ยินดีต้อนรับ

หน้านักลงทุนสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทให้บริการธุรกิจดังนี้1. ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร 2. ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก
3. ให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า 4. การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ

ราคาหุ้นปัจจุบัน

ราคา PORT-W1 ปัจจุบัน

SET Index

CG Score

—————————————————-

ประกาศตลาดหลักทรัพย์

12/11/19 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 Download 
12/11/19 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) Download 
12/11/19 | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) Download 
11/10/19 | การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ | Download 
09/10/19 | หุ้นเพิ่มทุนของ PORT เริ่มซื้อขายวันที่ 10 ตุลาคม 2562 | Download 
07/10/19 | แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) | Download 
01/10/19 | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข รายละเอียดวาระที่ 5 ฉบับภาษาไทย) | Download 
30/09/19 | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | Download 
06/09/19 | รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจำหน่ายคลังสินค้า ซึ่ง IFA เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการทำรายการ | Download 
06/09/19 | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท | Download 
22/08/19 | การปรับสิทธิของ PORT-W1 (แก้ไข template) | Download 
21/08/19 | แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เรื่องการทำรายการระหว่างกัน, การจ่ายปันผลระหว่างกาล, การจ่ายหุ้นปันผล, เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขบริคณห์สนธิ และแก้ไขข้อบังคับบริษัท (แก้ไข) | Download 

ข่าวสารจากบริษัท

12/11/2019 | สหไทย เทอร์มินอล (PORT) เผย กำไร 9 เดือน 83.29 ล้านบาท เตรียมย้ายเข้า SET พฤศจิกายนนี้ | Read more …

01/10/2019 |ผู้ถือหุ้นสหไทย (PORT) ไฟเขียวรับหุ้นเพิ่มทุน เตรียมเข้า SET รับหุ้นปันผลฟรี 10:1 ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 329 ล้านบาท | Read more …

12/09/2019 |สหไทย เทอร์มินอล ต้อนรับสมาชิกสมาคม THAI VI ในกิจกรรมการเยี่ยมชมบริษัท | Read more …

15/08/2019 |สหไทย เทอร์มินอล (PORT) เผย กำไรครึ่งปี 56.72 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียวจ่ายหุ้นปันผล เตรียมพร้อมย้ายเข้า SET | Read more …

24/06/2019 | สหไทย เทอร์มินอล ขอเชิญร่วมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารในงาน MAI Forum 2019 | Read more …

29/05/2019 | สหไทย (PORT) ปลื้มผู้ถือหุ้นแห่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO เกินสิทธิ หนุนบริษัทขยายธุรกิจ สร้างท่าเรือแห่งที่ 3 และลงทุนศูนย์กระจายสินค้า | Read more …

13/05/2019 | สหไทย เทอร์มินอล โชว์กำไร Q1 สวย 36.14 ล้านบาท คว้าลูกค้าใหม่ สายเรือสิงคโปร์ ดันยอดฟีดเดอร์โต | Read more …

09/05/2019 | สหไทย เทอร์มินอล (PORT) คว้าลูกค้าใหญ่รายใหม่ สายเรือฟีดเดอร์ VASI สัญชาติสิงคโปร์ คาดดันผลประกอบการเติบโตแรง | Read more …

24/04/2019 | ผู้ถือหุ้น สหไทย (PORT) พร้อมใจอนุมัติเพิ่มทุน RO ขยายธุรกิจ สร้างท่าเรือที่ 3 และลงทุนศูนย์กระจายสินค้า | Read more …

14/03/2019 | PORT เพิ่มทุน 92 ล้านหุ้น แถมวอร์แรนต์ รองรับการลงทุนท่าเรือแห่งที่ 3 และโคลังสินค้า-ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ | Read more …

18/01/2019 | ไทคอนผนึกพันธมิตรยักษ์ใหญ่ สหไทย เทอร์มินอล เตรียมเปิดโลจิสติกส์พาร์คบนพื้นที่กลยุทธ์แห่งใหม่ รองรับตลาด e-Commerce | Read more …

18/01/2019 | สหไทยเผยดึง APMT บริษัทย่อย A.P. MOLLER – MAERSK สายเรืออันดับหนึ่งของโลก และกลุ่มน้ำตาลมิตรผล เข้าร่วมศึกษาโครงการลงทุนในท่าเรือแห่งใหม่ | Read more …

ดูข่าวทั้งหมดได้ที่นี่ Click here

วีดีโอแนะนำบริษัท

วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจในความเป็นมา จุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และการดำเนินการของบริษัท

 

Corporate Vedio

Commercial Video

งบการเงิน

งบการเงินของบริษัท

Q1/2019   Q2/2019
Q3/2019   Y2019

Q1/2018   Q2/2018
Q3/2018   Y2018

Q1/2017  Q2/2017
Q3/2017   Y2017

Q1/2016  Q2/2016
Q3/2016   Y2016

รายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี เพื่อให้ท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ปี 2561
Download Annual Report
Download 56-1
ปี 2560
Download Annual Report
Download 56-1

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมของบริษัท
Q2/2019
Q1/2019

Q1/2018
Q2/2018
Q3/2018
Y2018

Q3/2017

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลส่วนนี้เป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ การกระจายหุ้นและนโยบายการจ่ายปันผล

 

Click Here

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยท่านสามารถดาวนโหลดเอกสารเสนอวาระประชุม รายชื่อกรรมการ หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบอำนาจ รายงานการประชุมไปจนถึงรับชมเทปบันทึกการประชุม

Click Here

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

ท่านสามารถศึกษาบทวิเคราะห์ได้ที่นี่

 

 

Download

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้แนวทางแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทยึดถือปฏิบัติ

Download

กฎบัตรคณะกรรมการ

กฎบัตรนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 

 

 

กฏบัตรคณะกรรมการ
>> Download
บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ
>> Download

จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฎิบัติงาน

 

 

Download

นโยบายบริหารความเสี่ยง

สหไทย เทอร์มินอล ตระหนักดีว่าการจัดการความเสี่ยงเป็นรากฐานสำคัญ เพื่อให้กิจการบรรลุเป้าหมายของเรา การระบุและการจัดการความเสี่ยงช่วยและสนับสนุนให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น
นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อรับผิดชอบความเสี่ยงด้านกฎหมายโดยเฉพาะ

Download

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการใช้งานข้อมูลภายในให้เหมาะ

 

 

Download

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ

บริษัทฯเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และนักลงทุน เข้าพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ

 

 

Download  1  2  3

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญา

บริษัทฯไม่ได้มีนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญาโดยตรงแต่มีข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 

 

Download

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสได้ที่นี่

2019                2018
Q1 Download  Q1  Download
Q2 Download  Q2  Download
Q3 Download  Q3  Download
Y   Download    Y   Download

Company Snapshot

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานข้อมูลบริษัทโดยสรุปของแต่ละไตรมาสได้ที่นี่

2019                2018
3M Download  3M Download
6M Download  6M Download
9M Download  9M Download
Y   Download   Y   Download

หนังสือชี้ชวน

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนได้ที่นี่

 

 

Download

Opportunity Day

สหไทย เทอร์มินอล ได้เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ถ้าท่านพลาดการรับชมสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ที่นี่

Opportunity Day Q2/2019        >> Link

Opportunity Day Q1/2018        >> Link
Opportunity Day Q2/2018        >> Link
Opportunity Day Q3/2018        >> Link
Opportunity Day Y2018           >> Link

Opportunity Day Q3/2017        >> Link

Upcoming Events

Opportunity Day

Q3/2019   >> 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 14.00 น.

กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท

แจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  email >> [email protected]

Information Request

ถ้านักลงทุนท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สหไทย เทอร์มินอล ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่  +66 (0) 2386 8000 # 1888