ระบบปฏิบัติการท่าเทียบเรือ

เราเลือกใช้ระบบปฏิบัติการท่าเทียบเรือตู้สินค้า (TOS) ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ลูกค้าสามารถวางใจในคุณภาพการจัดการสินค้าของสหไทย เทอร์มินอลได้ ด้วยระบบปฏิบัติการสินค้าที่ทันสมัยของเรา นอกจากจะช่วยลดระยะเวลาการขนถ่ายสินค้าแล้ว ยังเป็นบริการโซลูชั่นที่คุ้มค่าคุ้มราคา ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย ระบบปฏิบัติการท่าเทียบเรือที่มีคุณภาพของเรา ช่วยให้เราสามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ และให้บริการได้ตรงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักอีกด้วย

Optical Character Recognition

สหไทย เทอร์มินอล ได้รับความร่วมมือจากองค์กรในประเทศร่วมกันพัฒนาระบบมีนำเอาเทคโนโลยีการอ่านตู้สินค้าอัตโนมัติ หรือ OCR (Optical Character Recognition) มาใช้ในการอ่านหมายเลขตู้สินค้า ณ ประตูทางเข้าท่าเรือ เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและราบรื่นมากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ YouTube