October 2019

สหไทย เทอร์มินอล ให้การต้อนรับคณะนิสิตและอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
October 25, 2019

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สหไทย เทอร์มินอล ให้การต้อนรับคณะนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และอาจารย์จากภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 13 ท่าน ในการศึกษาและเยี่ยมชมกิจกรรมและการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาวิธีการดำเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัทท่าเรือแม่น้ำชั้นนำในประเทศไทย ทางสหไทย เทอร์มินอลขอขอบคุณคณะนิสิตและอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย ที่ให้โอกาสบริษัทฯ ในการต้อนรับในครั้งนี้  

Read More
ผู้ถือหุ้นสหไทย (PORT) ไฟเขียวรับหุ้นเพิ่มทุน เตรียมเข้า SET รับหุ้นปันผลฟรี 10:1 ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 329 ล้านบาท
October 1, 2019

ผู้ถือหุ้น สหไทย เทอมินอล โหวตอนุมัติ จ่ายหุ้นปันผลพิเศษ ดันทุนจดทะเบียนแตะ 329 ล้านบาท ปูทางย้ายเข้าเทรดใน SET ปีนี้

Read More