August 2017

Bangkok Barge Terminal (BBT) เปิดให้บริการศูนย์ ICD สำหรับท่าเรือแม่น้ำแห่งแรกของไทย
August 2, 2017

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัท Bangkok Barge Terminal (BBT) ท่าเทียบเรือสินค้าชายฝั่ง ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง สายการเดินเรือ MOL และ บริษัท Sahathai Terminal ได้รับอนุมัติจาก กรมศุลกากร ในการให้บริการโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าหรือที่ที่นำของเข้าหรือส่งของออก (รพท.) หรือ…

Read More