เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัท Bangkok Barge Terminal (BBT) ท่าเทียบเรือสินค้าชายฝั่ง ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง สายการเดินเรือ MOL และ บริษัท Sahathai Terminal ได้รับอนุมัติจาก กรมศุลกากร ในการให้บริการโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าหรือที่ที่นำของเข้าหรือส่งของออก (รพท.) หรือ Inland Container Depot (ICD)

ชมวิดีโอข้อได้เปรียบ ICD ของ BBT

BBT 4

ทั้งนี้ BBT ถือเป็นท่าเรือแม่น้ำแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแบบ ICD ซึ่งสามารถให้บริการขนถ่ายตู้สินค้าด้วยเรือขนส่งสินค้าทางชายฝั่ง (barge) และการขนส่งทางรถบรรทุก ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดำเนินพิธีการทางด้านศุลกากรและตรวจปล่อยตู้สินค้าที่ท่าเรือ BBT ได้อย่างสะดวก

BBT 2

ด้วยที่ตั้งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายของ BBT ซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถขนส่งตู้สินค้ามายังท่าเทียบเรือของ BBT ได้โดยสะดวก และด้วยประสบการณ์การให้บริการของ MOL และ Sahathai Terminal ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถวางใจได้ว่า จะได้รับการบริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล

BBT

เกี่ยวกับสหไทย เทอร์มินอล

สหไทย เทอร์มินอล เป็นบริษัทเอกชนที่เริ่มเปิดดำเนินกิจการครั้งแรก เมื่อปี 2550 โดยบริษัทฯ มีพื้นที่ในการปฏิบัติการรวมมากกว่า 168,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ซ่อมบำรุงตู้สินค้า สำนักงานศุลกากรภายในท่าเรือ และมีเครื่องมือประจำท่าเรือเพื่อใช้ในการยกขนสินค้าอย่างครบวงจร พร้อมบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ และด้วยทำเลที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของสหไทย เทอร์มินอล ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสะพานภูมิพลและถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทำให้ลูกค้าสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวมถึงบริการครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดบริการของสหไทย ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2386 8000 หรือ e-mail: [email protected]