April 2020

สหไทย เทอร์มินอล (PORT) พร้อมรับมือปัจจัยกดดัน เดินหน้า 2 โครงการ
April 1, 2020

สหไทย เทอร์มินอล (PORT) หนึ่งในผู้นำการให้บริการท่าเทียบเรือและโลจิสติกส์แบบครบวงจร เข้าร่วมกิจกรรม opportunity day เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 มีกำไร 109.04 ล้านบาท ตอกย้ำพื้นฐานยังแกร่ง รุกขยายธุรกิจต่อเนื่อง             คุณวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท สหไทย เทอร์มินอล…

Read More