December 2020

สหไทย เทอร์มินอล พ่นยาฆ่าเชื้อ สกัด COVID-19
December 30, 2020

สหไทย เทอร์มินอล (“บริษัท”) มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID-19 (“ไวรัสฯ) อย่างต่อเนื่อง และได้มีการฉีดพ่นน้ำยาคฆ่าเชื้อโรคในจุดบริการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อลดความเสี่ยงและควบคุม ป้องกันไวรัสฯ

Read More
สหไทย เทอร์มินอล จัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขในวันคริสต์มาส
December 25, 2020

ด้วย “คริสต์มาส” ถือเป็นวันแห่งการแบ่งปันความสุขกับผู้เป็นที่รัก สหไทยฯ จึงถือโอกาสนี้ ส่งความสุขให้กับทุกคน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณเสาวคุณ ครุจิตร และ คุณบัญชัย ครุจิตร…

Read More
สัมมนาเชิงปฏิบัติการตาม ภาคีอนุสัญญาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ประจำไตรมาส 4 ปี 2563
December 22, 2020

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ซึ่งกำหนดให้เรือและท่าเรือเดินทะเลระหว่างประเทศต้องฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก…

Read More
การฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น(Crane)
December 16, 2020

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการท่าเทียบเรือเอกชนครบวงจรในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น(Crane) ระหว่างวันที่ 14 ถึง 15 ธันวาคม 2563 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมและความมั่นใจ และให้บริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมไปถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน…

Read More
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563
December 16, 2020

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดี และความสุขของพนักงาน จึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 16 ธันวาคม 2563…

Read More
PORT พบนักลงทุนในกิจกรรม Opp Day โชว์กำไรไตรมาส 3 ฟื้นตัวแรง พร้อมเดินหน้าโครงการใหม่ในปี 2564
December 15, 2020

สหไทย เทอร์มินอล (PORT) หนึ่งในผู้นำการให้บริการท่าเทียบเรือและโลจิสติกส์แบบครบวงจร เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3 ปี 2563 รายงานผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเติบโต QoQ 182.07 % หรือเพิ่มขึ้น 15.64 ล้านบาท เชื่อมั่นพื้นฐานศักยภาพแกร่ง ผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว พร้อมเดินหน้าลงทุนท่าเรือแห่งที่ 3 และคลังสินค้าใหม่ คุณวรวิทย์…

Read More
กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563
December 9, 2020

ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟที่ได้รับอนุญาต โดยได้ส่งตัวแทน 3 ท่าน ได้แก่ คุณพชร วรการเดชา…

Read More