January 2022

สหไทย เทอร์มินอล จัดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster) เข็ม 3 และ เข็ม 4 ให้กับพนักงานฉีดฟรี
January 13, 2022

สหไทย เทอร์มินอล และบริษัทในเครือ ได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพนักงาน ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์ อย่างต่อเนื่องในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาทิ การช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ สนับสนุนขนมและน้ำดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์ แจกชุดยาและกล่องห่วงใยให้กับพนักงานและชุมชน แจกหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และป้องกันการแพร่ระบาด รณรงค์และให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานและชุมชนให้ได้รับวัคซีนตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลจัดสรรให้ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีอยู่ ดังนั้นด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญทางสุขภาพของบุคลากร ทางบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ จึงได้จัดให้ซื้อวัคซีนชนิด…

Read More
สหไทย เทอร์มินอล จัดกิจกรรมทำบุญ
January 12, 2022

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ขึ้น ณ บริเวณท่าเรือสหไทย เทอร์มินอล ท่าเรือบางกอก บาร์จ เทอร์มินอล และลานตู้บางกอก คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส ทั้งนี้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา…

Read More
สหไทย เทอร์มินอล ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2565
January 11, 2022

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2565 โดยมอบขนมและแอลกอฮอล์ ให้กับ โรงเรียน ชุมชน และสถานีตำรวจ บริเวณใกล้เคียง รวม 8 แห่ง บริษัทฯ ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนฉัตรทิพย์…

Read More