บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2565 โดยมอบขนมและแอลกอฮอล์ ให้กับ โรงเรียน ชุมชน และสถานีตำรวจ บริเวณใกล้เคียง รวม 8 แห่ง

บริษัทฯ ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมดังกล่าว

โรงเรียนฉัตรทิพย์

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ

โรงเรียนวัดท้องคุ้ง

โรงเรียนวัดแหลม

ชุมชน 4 ส.พัฒนา

ชุมชน 12 บบน. พัฒนา

สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้