September 2021

สหไทย เทอร์มินอล ตอนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
September 30, 2021

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) โดยคุณเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณมินทร์รวี โพธิ์ดี รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ ได้ให้การตอนรับ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์วิทิต…

Read More
ข้อมูลทางการเงิน
September 28, 2021

งบการเงิน ปี 2565ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ประจำปี ปี 2564ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ประจำปี ปี 2563ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ประจำปี ปี 2562ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ประจำปี…

Read More
สหไทย เทอร์มินอล และบริษัทในเครือ ส่งมอบสิ่งของบริจาคให้กับ 7 มูลนิธิเด็กและผู้พิการ
September 28, 2021

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกนี้ มีความรุนแรงกว่าระลอกก่อน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รายได้ ครอบครัว และความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมาก หลายมูลนิธิได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือด้านต่างๆลดน้อยลง คนลดการเดินทางหรือการจัดส่งของบริจาคเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงจากโรค อีกทั้งประกอบกับการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ เลี้ยงอาหาร เยี่ยมพบปะ และสันทนาการต่างๆ ยังถูกงดเพื่อความปลอดภัย ซึ่งอาจจะส่งผลถึงสภาวะจิตใจของเด็กและผู้พิการ ทางสหไทย เทอร์มินอล และ บริษัทในเครือ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจให้กับเยาวชน…

Read More
สหไทย เทอร์มินอล รับมอบรถยกตู้สินค้าใหม่ KALMAR
September 3, 2021

สหไทย เทอร์มินอล ผู้ให้บริการท่าเทียบเรือเอกชนครบวงจร รับมอบรถยกตู้สินค้า Kalmar (Reach stacker) รุ่น DRU450-62S5 Y2021 จำนวนสองคัน จาก บ.SCP Mechanical ตัวแทนผู้จัดจำหน่ายรถ Kalmar ในประเทศไทย  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2021…

Read More