เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) โดยคุณเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณมินทร์รวี โพธิ์ดี รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ ได้ให้การตอนรับ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์วิทิต สฤษฏีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคุณวัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง เลขานุการกรม และคณะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้าตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยา ซึ่งสหไทย เทอร์มินอล เป็นท่าเอกชนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางคณะกรรมการอาหารและยาเลือกท่าเรือสหไทย เทอร์มินอล เป็นท่าเรือเอกชนในการตรวจเยี่ยม และแลกเปลี่ยนความเห็นในการให้บริการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบริการ ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานของการนำเข้าส่งออกของผู้ประกอบการไทย