June 2019

สรุปกิจกรรม CSR เดือนพฤษภาคม 2562
June 26, 2019

สหไทย เทอร์มินอล ขอรวบรวมกิจกรรม CSR ที่ทางองค์กรได้จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ กิจกรรมสำคัญในเดือนพฤษภาคม มีทั้งกิจกรรมอบรมดับเพลิงเพื่อให้ความรู้และฝึกฝนทักษะแก่พนักงาน การจัดพิธีทำบุญบริษัท เพื่อความเป็นสิริมงคล และกิจกรรมช่วยเหลือรับฟังปัญหาของชุมชนใกล้เคียงเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน มาชมภาพกิจกรรมที่ผ่านมากันเลยค่ะ กิจกรรม Morning Talk จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ เพื่อแจ้งข่าวสารและข้อมูลแก่พนักงาน กิจกรรมทำบุญตักบาตร สืบสวนวัฒนธรรมไทย ทำบุญให้จิตใจสงบและอิ่มบุญ กีฬาฟุตบอล เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน กิจกรรมทำบุญบริษัท ประจำปี 2562 เพื่อความสิริมงคลแก่พนักงานและบริษัทฯ กิจกรรมร่วมประเพณีแห่พระเจดีย์ทราย ประจำปี 2562 ที่วัดท้องคุ้งแลวัดบางหญ้าแพรก…

Read More
สหไทย เทอร์มินอล ขอเชิญร่วมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารในงาน MAI Forum 2019
June 24, 2019

สหไทย เทอร์มินอล (PORT) เชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารได้ในงาน MAI Forum 2019 ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ที่บูธ 73 โดยสามารถลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าได้ที่ https://www.set.or.th/mai/th/activities/maiforum_p1.html

Read More
‘นวัตกรรม’ หัวใจสำคัญแห่งความก้าวหน้าของ สหไทย เทอร์มินอล
June 15, 2019

การตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว ความกล้าเปลี่ยนแปลง และการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อเราทำงานทุกวันตามกิจวัตรคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความเคยชิน การตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวด้วยคำถามเรียบง่ายอย่างการถามว่า จากการทำงานในทุกวันนี้ เราสามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ไหม จากคำถามง่าย ๆ นี้ เป็นจุดเริ่มต้นให้เราพัฒนาการทำงานต่าง ๆ ให้ดีขึ้นได้ และการตั้งคำถามในลักษณะนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ คุณทวีชัย ครุจิตร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท…

Read More