September 2019

สหไทย เทอร์มินอล ต้อนรับสมาชิกสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการทำงานภายในท่าเรือ
September 17, 2019

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 คุณลักขณา มนต์วิศรุต ผู้จัดการแผนกการตลาด คุณณิชาภา สีมาพลกุล ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด และ คุณพัชรีย์ มณีนารถ พนักงานแผนกการตลาด ตัวแทนบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับคณะสมาชิกสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ…

Read More
สหไทย เทอร์มินอล ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ในโครงการสำรวจเขตศุลกากรท่าเรือตามลำน้ำเจ้าพระยา
September 12, 2019

คุณเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Read More
สหไทย เทอร์มินอล ต้อนรับสมาชิกสมาคม THAI VI ในกิจกรรมการเยี่ยมชมบริษัท
September 12, 2019

ในวันที่ 11 กันยายน 2562 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสต้อนรับสมาชิกสมาคม THAI VI ในกิจกรรมการเยี่ยมชมบริษัท โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงของการบรรยายข้อมูลแนวโน้มของธุรกิจ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในท่าเรือตั้งแต่ ธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรสำหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Feeder)…

Read More
สรุปกิจกรรม CSR เดือนสิงหาคม 2562
September 4, 2019

สรุปกิจกรรม CSR เดือนสิงหาคม 2562 สหไทย เทอร์มินอล ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในกับโรงเรียน และการปลูกป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เราไปชมกันว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมามีกิจกรรมใดน่าสนใจบ้าง 1.Morning Talk – ได้แจ้งข่าวสารและข้อมูลอื่นๆให้กับพนักงาน รวมทั้งได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน 2.กิจกรรมทำบุญใส่บาตร – ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ทำให้พนักงานมีจิตใจที่สงบสุข 3.สนับสนุนพัดลมติดผนังให้แก่โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก – เพื่อให้โรงเรียนได้รับอุปกรณ์อำนวยความสะดวก…

Read More
สรุปกิจกรรม CSR เดือนกรกฎาคม 2562
September 4, 2019

สรุปกิจกรรม CSR เดือนกรกฎาคม 2562 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับชุมชนโดยรอบ นับเป็นสิ่งที่ สหไทย เทอร์มินอล ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนี่คือกิจกรรมที่น่าสนใจในรอบเดือนที่ผ่านมาของสหไทย เทอร์มินอล 1.สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเสื้อยืด หมวกให้แก่อาสาสมัครฯ – บริษัทฯได้ร่วมช่วยเหลือทางภาครัฐ เพื่อต่อต้านภัยยาเสพติดในชุมชน 2.สนับสนุนงบประมาณจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม “ยอดคนดีศรีท้องคุ้ง” ครั้งที่ 2…

Read More
ประมวลภาพกิจกรรม CSR เดือนมิถุนายน 2562
September 4, 2019

สหไทย เทอร์มินอล ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่เสมอ องค์กรของเราจึงมุ่งมั่นช่วยเหลือและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยรอบองค์กร รวมทั้งให้การดูแลและใส่ใจชุมชน เพื่อการเติบโตร่วมอย่างยั่งยืน มาชมกิจกรรม CSR ประจำเดือนของสหไทย เทอร์มินอลกันค่ะ กิจกรรมอบรม ISPS Code– ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ แผนป้องกันภัยคุกคาม สนับสนุนชุดกีฬา 20 ชุดให้กับจราจรสำโรงใต้ – บริษัทฯ ได้ร่วมส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานทางภาครัฐ…

Read More