สรุปกิจกรรม CSR เดือนสิงหาคม 2562

สหไทย เทอร์มินอล ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในกับโรงเรียน และการปลูกป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

เราไปชมกันว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมามีกิจกรรมใดน่าสนใจบ้าง

1.Morning Talk – ได้แจ้งข่าวสารและข้อมูลอื่นๆให้กับพนักงาน รวมทั้งได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน

2.กิจกรรมทำบุญใส่บาตร – ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ทำให้พนักงานมีจิตใจที่สงบสุข

3.สนับสนุนพัดลมติดผนังให้แก่โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก – เพื่อให้โรงเรียนได้รับอุปกรณ์อำนวยความสะดวก มีบรรยากาศร่มรื่นและอากาศถ่ายเทสะดวก

4.กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (วันแม่แห่งชาติ) – ทำให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รวมทั้งช่วยให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกันและพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น

5.กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย รร.วัดท้องคุ้ง – อบรมความรู้ด้านความปลอดภัยให้ทั้งบุคลากรและนักเรียน และปรับปรุงอุปกรณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ภายในโรงเรียน

6.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน – ส่งเสริมการออกกำลังกายในหมู่พนักงาน ลดปัญหาสุขภาพ

7.กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด – กระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ทำให้จิตใจแจ่มใสและมีร่างกายที่แข็งแรง

8.กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย รร.วัดแหลม – อบรมความรู้ด้านความปลอดภัยให้ทั้งบุคลากรและนักเรียน และปรับปรุงอุปกรณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ภายในโรงเรียน