ห้องข่าว

Behind the Success: Gate Operations

คอลัมน์ “Behind the Success” เป็นคอลัมน์ที่จะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับทีมงานในส่วนต่างๆ ของสหไทย เทอร์มินอล สำหรับเดือนนี้ เราขอพาท่านไปทำความรู้จักกับทีมงาน Gate Operations ที่เป็นด่านหน้าในการให้บริการผู้นำเข้าส่งออกทุกท่านที่เข้ามารับและส่งตู้สินค้า แม้ว่าคนส่วนใหญ่อาจมองว่าปฏิบัติการที่บริเวณประตูทางเข้า-ออก (Gate Operations) เป็นงานที่ไม่ได้มีความท้าทาย หรือมีความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน แต่ที่สหไทย เทอร์มินอล กลับให้ความสำคัญกับส่วนงานนี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าส่วนงานอื่นๆ ในท่าเทียบเรือเลย…

Behind The Success – Import Document

สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และทำเลที่โดดเด่นเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันคือ “ความเป็นมืออาชีพและประสิทธิภาพของพนักงาน” และทุกๆ ความสำเร็จของสหไทย เทอร์มินอล ล้วนมีเหล่าพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ยอดเยี่ยมเป็นเบื้องหลังเสมอมา จึงเกิดคอลัมน์ “Behind The Success” เพื่อแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับทีมงานแต่ส่วนของสหไทย เทอร์มินอล สำหรับเดือนแรกขอแนะนำให้รู้จักกับทีมงาน Import Document อีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญของสหไทย เทอร์มินอล…

สหไทย เทอร์มินอล จัดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster) เข็ม 3 และ เข็ม 4 ให้กับพนักงานฉีดฟรี

สหไทย เทอร์มินอล และบริษัทในเครือ ได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพนักงาน ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์ อย่างต่อเนื่องในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาทิ การช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ สนับสนุนขนมและน้ำดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์ แจกชุดยาและกล่องห่วงใยให้กับพนักงานและชุมชน แจกหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และป้องกันการแพร่ระบาด รณรงค์และให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานและชุมชนให้ได้รับวัคซีนตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลจัดสรรให้ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีอยู่ ดังนั้นด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญทางสุขภาพของบุคลากร ทางบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ จึงได้จัดให้ซื้อวัคซีนชนิด…

สหไทย เทอร์มินอล จัดกิจกรรมทำบุญ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ขึ้น ณ บริเวณท่าเรือสหไทย เทอร์มินอล ท่าเรือบางกอก บาร์จ เทอร์มินอล และลานตู้บางกอก คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส ทั้งนี้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา…

สหไทย เทอร์มินอล ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2565

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2565 โดยมอบขนมและแอลกอฮอล์ ให้กับ โรงเรียน ชุมชน และสถานีตำรวจ บริเวณใกล้เคียง รวม 8 แห่ง บริษัทฯ ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนฉัตรทิพย์…

ขอขอบคุณสมาชิก PORT MEMBER ที่ร่วมสนุกสะสมคะแนนแลกของรางวัล

สหไทย เทอร์มินอล ขอขอบคุณลูกค้าที่ร่วมสนุก สะสมคะแนนแลกของรางวัลกับโครงการ PORT MEMBER ทุกท่าน ตั้งแต่ทาง สหไทย เทอร์มินอล ได้เริ่มโครงการ PORT MEMBER ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการไปแล้วกว่า 900 ราย และมีผู้สะสมคะแนนครบตามจำนวนขอแลกรางวัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการดังกล่าวเราเปิดให้ลูกค้าผู้นำเข้า ผู้ใช้บริการบรรจุ…

สหไทย เทอร์มินอล ผ่านการตรวจจากหน่วยงานยามฝั่งของสหรัฐอเมริกา(USCG)

เมื่อวันที่ 16 พฤจิกายน 2564 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (ท่าเรือสหไทยฯ) ได้ต้อนรับคณะตัวแทนหน่วยงานยามฝั่งของสหรัฐอเมริกา (United States Coast Guard หรือ USCG) และตัวแทนจากกรมเจ้าท่า ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ เพื่อสังเกตการณ์มาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือไทยตามข้อกำหนดประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (…

PORT ปลื้ม คว้าคะแนน CGR ระดับ “ดีเลิศ” 3 ปีซ้อน

PORT คว้าคะแนน CGR ระดับ “ดีเลิศ” 3 ปีซ้อน สะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง สหไทย เทอร์มินอล (PORT)  หนึ่งในผู้นำการให้บริการท่าเทียบเรือและโลจิสติกส์แบบครบวงจรได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นางเสาวคุณ…

Financial Highlight

Financial Statement Year 2022 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Year ended Year 2021 Quarter 1 Quarter 2Quarter 3Year ended Year 2020 Quarter 1…

สหไทย เทอร์มินอล ตอนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) โดยคุณเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณมินทร์รวี โพธิ์ดี รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ ได้ให้การตอนรับ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์วิทิต…