In: Uncategorized @th

ขอขอบคุณสมาชิก PORT MEMBER ที่ร่วมสนุกสะสมคะแนนแลกของรางวัล
November 19, 2021

สหไทย เทอร์มินอล ขอขอบคุณลูกค้าที่ร่วมสนุก สะสมคะแนนแลกของรางวัลกับโครงการ PORT MEMBER ทุกท่าน ตั้งแต่ทาง สหไทย เทอร์มินอล ได้เริ่มโครงการ PORT MEMBER ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการไปแล้วกว่า 900 ราย และมีผู้สะสมคะแนนครบตามจำนวนขอแลกรางวัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการดังกล่าวเราเปิดให้ลูกค้าผู้นำเข้า ผู้ใช้บริการบรรจุ…

Read More
PORT ปลื้ม คว้าคะแนน CGR ระดับ “ดีเลิศ” 3 ปีซ้อน
October 29, 2021

PORT คว้าคะแนน CGR ระดับ “ดีเลิศ” 3 ปีซ้อน สะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง สหไทย เทอร์มินอล (PORT)  หนึ่งในผู้นำการให้บริการท่าเทียบเรือและโลจิสติกส์แบบครบวงจรได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นางเสาวคุณ…

Read More
Financial Highlight
October 4, 2021

Financial Statement Year 2021 Quarter 1 Quarter 2Quarter 3Year ended Year 2020 Quarter 1 Quarter 2Quarter 3Year ended Year 2019 Quarter…

Read More
ข้อมูลทางการเงิน
September 28, 2021

งบการเงิน ปี 2564ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ประจำปี ปี 2563ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ประจำปี ปี 2562ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ประจำปี ปี 2561ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ประจำปี…

Read More
สหไทย เทอร์มินอล และบริษัทในเครือ ส่งมอบสิ่งของบริจาคให้กับ 7 มูลนิธิเด็กและผู้พิการ
September 28, 2021

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกนี้ มีความรุนแรงกว่าระลอกก่อน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รายได้ ครอบครัว และความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมาก หลายมูลนิธิได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือด้านต่างๆลดน้อยลง คนลดการเดินทางหรือการจัดส่งของบริจาคเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงจากโรค อีกทั้งประกอบกับการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ เลี้ยงอาหาร เยี่ยมพบปะ และสันทนาการต่างๆ ยังถูกงดเพื่อความปลอดภัย ซึ่งอาจจะส่งผลถึงสภาวะจิตใจของเด็กและผู้พิการ ทางสหไทย เทอร์มินอล และ บริษัทในเครือ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจให้กับเยาวชน…

Read More
BBT Member
April 30, 2021

บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จำกัด (“BBT’) ผู้ให้บริษัทท่าเรือชายฝั่ง และให้บริการศูนย์ ICD สำหรับท่าเรือแม่น้ำแห่งแรกของไทย หนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำโครงการ BBT Member ขึ้น เพื่อให้ตัวแทนผู้นำเข้าและส่งออกได้ร่วมสนุก…

Read More
PORT MEMBER เปิดให้สะสมคะแนนจากการใช้บริการงานบรรจุแล้ว
April 6, 2021

หลังจากบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มโครงการ PORT MEMBER ได้ขึ้นเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา วันนี้บริษัทฯได้ขยายการสะสมคะแนนตามโครงการ PORT MEMBER มาให้กับลูกค้าที่ใช้บริการงานบรรจุ และกำลังมีแผนขยายโครงการให้กลุ่มพนักงานขับรถบรรทุกในลำดับถัดไป โดยค่าใช้จ่ายที่ชำระ ณ จุดบริการงานบรรจุ ทุก 300 บาท จะได้รับ…

Read More
Sahathai Terminal เปิดตัวคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป (Bonded Warehouse)
April 2, 2021

พร้อมบริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ แบบ Built-to-Suit “โดยโครงการนี้ถือเป็นอีกโครงการที่ยืนยันว่า Sahathai Terminal พร้อมที่จะเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรและโซลูชั่นที่สามารถตอบโจย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง” เมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผู้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำ ประสบความสำเร็จในการขอใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป (Bonded Warehouse) พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงพื้นที่ได้รับอนุญาตบางส่วนให้เป็นคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้บริการลูกค้าผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม โดยได้มีการเปิดตัวคลังสินค้าดังกล่าวไปอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่…

Read More
สัมมนาเชิงปฏิบัติการตาม ภาคีอนุสัญญาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ประจำไตรมาส 1 ปี 2564
March 30, 2021

ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) ประจำไตรมาส 1 ปี 2564 ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)…

Read More
ขอขอบคุณ ทุกเสียงตอบรับสำหรับโครงการ PORT MEMBER
March 8, 2021

หลังจากเปิดตัวโครงการ PORT MEMBER มาได้ 1 สัปดาห์ ก็มีผู้สนใจสมัครสมาชิก PORT MEMBER กันอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก PORT MEMBER โดยโครงการนี้เปิดให้ทุกท่านได้สมัครเป็นสมาชิกและสะสมคะแนน เพื่อแลกของรางวัล…

Read More