ตามที่บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือ PORT หนึ่งในผู้นำการให้บริการธุรกิจท่าเทียบเรือและโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศ ได้ประกาศแผนร่วมลงทุนกับกลุ่มน้ำตาลมิตรผล ในท่าเรือพาณิชย์แบบครบวงจร เพื่อรองรับการขยายตัวของการนำเข้าและส่งออกของประเทศ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ปัจจุบัน บริษัท APM Terminals จำกัด (APMT) ได้ตัดสินใจเข้าร่วมด้วยอีกหนึ่งราย ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงการเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การเข้าร่วมลงทุนดังกล่าวจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

คุณเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือ PORT กล่าวว่า “ตามที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ (บริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จำกัด : BRT) ร่วมกับกลุ่มน้ำตาลมิตรผล เพื่อศึกษาการลงทุนในโครงการท่าเรือแห่งใหม่ไปเมื่อตุลาคม 2561 โดยได้มีการจัดตั้งบริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จำกัด (BRT) ขึ้นและได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ในครั้งนั้นได้แจ้งว่าอาจจะมีผู้ร่วมลงทุนอีกรายหนึ่งที่ให้ความสนใจและอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพื่อที่จะเข้าร่วมลงทุนด้วย ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทฯ ดังกล่าวได้ตอบรับที่จะเข้าร่วมศึกษาโครงการแล้ว คือ บริษัท APM Terminals จำกัด (APMT) ผู้เข้าร่วมทุนรายใหม่นี้ เป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ A.P. Moller – Maersk สายการเดินเรืออันดับหนึ่งของโลก และได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมเพื่อร่วมศึกษาโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะเข้ามาช่วยให้การดำเนินโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้ตามแผน”

คุณมาร์เทน เดอครีสเซอ กรรมการผู้จัดการ APM Terminals (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ทาง APMT มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ ในนามบางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล พร้อมมุ่งหวังถึงความร่วมมือต่างๆ ต่อไปในอนาคตกับทางสหไทย เทอร์มินอล และ มิตรผล โดยภายหลังจากที่โครงการพัฒนาสำเร็จแล้ว เราหวังว่าโครงการนี้จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยขนส่งและกระจายสินค้า ซึ่งไม่เพียงแต่จะให้บริการเฉพาะลูกค้าของ Maersk เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการช่วยส่งมอบบริการที่ดีให้กับผู้ให้บริการขนส่งรายอื่นๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตทางการค้าและเศรษฐกิจของไทยต่อไปในอนาคตอีกด้วย

คุณวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล กล่าวว่า “บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการลงนามความร่วมมือจากผู้ร่วมทุน ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในวันนี้ จะช่วยขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของโครงการท่าเรือแห่งใหม่นี้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยให้สามารถรองรับธุรกิจนำเข้าและส่งออกผ่านตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงถึงปีละกว่า 6-7%”

เกี่ยวกับ APM Terminal
APM Terminals เป็นผู้ให้บริการธุรกิจท่าเรือและท่าบกที่มีเครือข่ายการให้บริการแบบบูรณาการในหลายประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลากรที่ชำนาญการในธุรกิจกว่า 22,000 ราย ครอบคลุมท่าเรือ 76 ประเทศทั่วโลกและกว่า 100 ท่าบกทั่วโลก APM Terminals เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท A.P. Moller-Maersk ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และโลจิสติกส์ชั้นนำของโลก โดย APM Terminals ให้บริการสำหรับการนำเข้าและส่งออก และการค้าภายในประเทศ ผ่านการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรในช่วง 70 ปีที่ผ่านมา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.apmterminals.com/

เกี่ยวกับ สหไทย เทอร์มินอล
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือ PORT เป็นผู้ให้บริการท่าเรือเอกชนครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยโดยให้บริการตั้งแต่

1. ธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรสำหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Feeder) และเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง (Barge) รวมถึงการให้บริการบรรจุสินค้าเข้าและถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ (CFS) และซ่อมแซมทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot)

2.ธุรกิจการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก ภายในบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบริเวณเขตพื้นที่
แหลมฉบัง

3. ธุรกิจการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้าโดยให้บริการพื้นที่ลานพักตู้คอนเทนเนอร์ และคลังจัดเก็บสินค้ากับลูกค้า ทั้งที่เป็นเขตให้บริการปกติและปลอดภาษีอากร (Free Zone) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯให้บริการแก่กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกกลุ่มธุรกิจ e-commerce และอีกหลากหลายอุตสาหกรรม

4.ธุรกิจการให้บริการ เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อาทิ การให้บริการ Freight Forwarding เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.sahathaiterminal.com/

เกี่ยวกับกลุ่มมิตรผล
กลุ่มมิตรผล คือผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก และอันดับ 1 ของไทย ด้วยจำนวนโรงงานน้ำตาล 16 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล 8 แห่ง และโรงงานผลิตเอทานอล 4 แห่ง พร้อมทำงานร่วมกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 143,000 ราย ในประเทศไทย สปป.ลาว จีน และออสเตรเลีย นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลยังเป็นผู้ผลิตพลังงานชีวมวลรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย และดำเนินงานในธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ธุรกิจปุ๋ย รวมถึงธุรกิจลอจีสติกส์ ซึ่งปัจจุบัน กลุ่มมิตรผล มีท่าเรือสินค้าโภคภัณฑ์ 2 แห่ง โดยมีปริมาณส่งออกน้ำตาลรวมกว่า 3.3 ล้านตัน และมีส่วนแบ่งในตลาดส่งออกน้ำตาลของไทยกว่า 36%

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มมิตรผลได้ที่ www.mitrphol.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
เบอร์โทรศัพท์ 02-384-8000 ต่อ 1888

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
บริษัท แบรนด์ เวลท์ จำกัด โทร.02 681 5305-7 / [email protected]
กรัณฑฤทธิ เกตุสัมพันธ์ โทร. 089 777 1735 / [email protected]
พอลลิน เพิ่มพูนพระพร โทร. 063 564 6423 / [email protected]

APM Terminal
เบอร์โทรศัพท์ +91 99309 33882 / +91 98197 03379

ด้านสื่อสารองค์กร กลุ่มมิตรผล
เบอร์โทรศัพท์ 02 794-1000 ต่อ 400, 265