เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนักศึกษาและคณะอาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมการทำงานภายในท่าเรือ

โดยกิจกรรมดังกลาว เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เห็นการปฏิบัติการงานจริงในท่าเรือ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการทำงานภายในท่าเรือ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต

เกี่ยวกับสหไทย เทอร์มินอล

สหไทย เทอร์มินอล เป็นบริษัทเอกชนที่เริ่มเปิดดำเนินกิจการครั้งแรก เมื่อปี 2550 โดยบริษัทฯ มีพื้นที่ในการปฏิบัติการรวมมากกว่า 168,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ซ่อมบำรุงตู้สินค้า สำนักงานศุลกากรภายในท่าเรือ และมีเครื่องมือประจำท่าเรือเพื่อใช้ในการยกขนสินค้าอย่างครบวงจร พร้อมบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ และด้วยทำเลที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของสหไทย เทอร์มินอล ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสะพานภูมิพลและถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทำให้ลูกค้าสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวมถึงบริการครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดบริการของสหไทย ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2386 8000 หรือ e-mail: [email protected]