เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา สหไทย เทอร์มินอล ได้ให้การต้อนรับบุคลากรจาก MCC Transport ในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการของสหไทย เทอร์มินอล รวมทั้งร่วมแสดงความยินดีในการเข้าเทียบท่าของบริการขนส่งสินค้าเส้นทางตรงเข้าที่สหไทยเป็นประจำทุกสัปดาห์ Thai-Rangoon 2 หรือ TR2 โดยมีเส้นทางการเดินเรือจากท่าเรือ Sahathai ไปยังTanjung Pelapas, Singapore, Yangoon และกลับเข้าที่ท่าเรือ Sahathai

ภายในกิจกรรมดังกล่าว ทางสหไทย เทอร์มินอล ได้จัดกิจกรรมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและการปฏิบัติการของท่าเรือ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรจาก MCC ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานจริง การที่บริการ TR2 เข้าเทียบท่าที่สหไทย เทอร์มินอล ถือได้ว่ามีข้อได้เปรียบแก่ผู้ใช้บริการของ MCC เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากที่ตั้งที่ได้เปรียบของสหไทย เทอร์มินอล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย ทำให้ผู้ส่งได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการขนถ่ายสินค้า ลดเวลาในการลากตู้สินค้า สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนอุตสาหกรรม สะดวกต่อรถบรรทุกในการเข้าและออกจากท่าเรือ และทางลูกค้าสามารถวางใจท่าเรือของเราได้ว่า สินค้าที่ได้รับการขนถ่ายมายังท่าเรือสหไทยจะปลอดภัยและได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับสหไทย เทอร์มินอล

สหไทย เทอร์มินอล เป็นบริษัทเอกชนที่เริ่มเปิดดำเนินกิจการครั้งแรก เมื่อปี 2550 โดยบริษัทฯ มีพื้นที่ในการปฏิบัติการรวมมากกว่า 168,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ซ่อมบำรุงตู้สินค้า สำนักงานศุลกากรภายในท่าเรือ และมีเครื่องมือประจำท่าเรือเพื่อใช้ในการยกขนสินค้าอย่างครบวงจร พร้อมบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ และด้วยทำเลที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของสหไทย เทอร์มินอล ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสะพานภูมิพลและถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทำให้ลูกค้าสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวมถึงบริการครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดบริการของสหไทย ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2386 8000 หรือ e-mail: [email protected]