ผ่านกันไปแล้วกับเดือนเมษายน สหไทย เทอร์มินอล ขอรวบรวมกิจกรรม CSR ที่ทางองค์กรได้จัดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาค่ะ กิจกรรมสำคัญในเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีทั้งกิจกรรมที่สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงามอย่างการรดน้ำขอพรผู้บริหาร กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้แก่บุคลากรอย่างกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค และกิจกรรมเสวนาศูนย์บริการเหล็กสยาม เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ภาครัฐ และเอกชนด้วยค่ะ

มาชมภาพกิจกรรมที่ผ่านมากันเลย สำหรับเดือนพฤษภาคมนี้จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรบ้าง อย่าลืมติดตามกันนะคะ