สหไทย เทอร์มินอล ขอรวบรวมกิจกรรม CSR ที่ทางองค์กรได้จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ กิจกรรมสำคัญในเดือนพฤษภาคม มีทั้งกิจกรรมอบรมดับเพลิงเพื่อให้ความรู้และฝึกฝนทักษะแก่พนักงาน การจัดพิธีทำบุญบริษัท เพื่อความเป็นสิริมงคล และกิจกรรมช่วยเหลือรับฟังปัญหาของชุมชนใกล้เคียงเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

มาชมภาพกิจกรรมที่ผ่านมากันเลยค่ะ

  1. กิจกรรม Morning Talk จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ เพื่อแจ้งข่าวสารและข้อมูลแก่พนักงาน
  2. กิจกรรมทำบุญตักบาตร สืบสวนวัฒนธรรมไทย ทำบุญให้จิตใจสงบและอิ่มบุญ
  3. กีฬาฟุตบอล เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
  4. กิจกรรมทำบุญบริษัท ประจำปี 2562 เพื่อความสิริมงคลแก่พนักงานและบริษัทฯ
  5. กิจกรรมร่วมประเพณีแห่พระเจดีย์ทราย ประจำปี 2562 ที่วัดท้องคุ้งแลวัดบางหญ้าแพรก เพื่อได้มีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนข้างเคียงตามประเพณีท้องถิ่น
  6. กิจกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดท้องคุ้ง ครั้งที่ 2/2562 เพื่อรับทราบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนวัดท้องคุ้ง
  7. การเข้าประชุมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
  8. กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน สนับสนุนอุปกรณ์ให้แสงสว่างในสนามเด็กเล่นของชุมชนชาวท้องคุ้งสามัคคี เพื่อให้สนามเด็กเล่นของชุมชนท้องคุ้งมีแสงสว่างมากขึ้น
  9. กิจกรรมอบรมดับเพลิง เพื่อให้ความรู้และฝึกฝนทักษะที่ถูกต้องให้แก่พนักงาน