เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา สหไทย เทอร์มินอล ร่วมกับ Logizall ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ชั้นนำของไทย จัดกิจกรรม Logitour ครั้งที่หนึ่ง เพื่อนำสมาชิกเข้าเยี่ยมชมกิจการของท่าเรือฯ พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ภายในท่าเรือ

โดยกิจกรรม Logitour ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกของ Logizall ได้เข้าชมและศึกษาข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ ของธุรกิจท่าเรือ ทั้งในส่วนของการบริการและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนซัพพลายเชน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดแรงบัลดาลใจใหม่ๆ ในการประกอบธุรกิจสำหรับสมาชิก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกปัจจุบันจาก Logizall ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 29 คน

Logical เป็นแพลตฟอร์มด้านโลจิสติกส์ที่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์หลากหลายประเภท โดยครอบคลุมทั้งสายการเดินเรือ สายการบิน ผู้ให้บริการรถบรรทุกขนส่งสินค้า บริษัทตัวแทนผู้นำเข้าและส่งออกสินค้า คลังสินค้า และอีกมากมาย ซึ่งLogical จะมีมาตรการในการคัดสรรสมาชิกที่มีความเป็นมืออาชีพและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังให้บริการด้านการเงินสำหรับสมาชิกอีกด้วย