สหไทย เทอร์มินอล ท่าเรือแม่น้ำบริเวณแม่้น้ำเจ้าพระยา ได้เปิดให้บริการ บริษัท Bangkok Container Depot Service Co., Ltd หรือ BCDS ให้บริการจัดเก็บตู้สินค้า ดูแลและซ่อมบำรุงตู้สินค้า รวมทั้งขยายความสามารถในการรองรับปริมาณตู้สินค้าที่เพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ BCDS เปิดให้บริการในเฟสแรกในไตรมาสที่ 2 ของปี 2018 โดย BCDS เป็นหนึ่งในธุรกิจของสหไทย เทอร์มินอล นอกเหนือจาก BBT, BBS และ BTS โดยได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 30 มีนาคม 2017 มีมูลค่าลงทุน 560 ล้านบาท

ปัจจุบัน สหไทย เทอร์มินอล ให้บริการทั้งท่าเรือเชิงพาณิชย์สำหรับเรือขนส่งระหว่างประเทศ (feeder) และท่าเรือขนส่งภายในประเทศทางชายฝั่ง (barge) โดยให้บริการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ การสั่งซื้อเครนสองตัวใหม่จะช่วยให้ท่าเรือสามารถรองรับตู้สินค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากการให้บริการบริการท่าเทียบเรือและขนถ่ายตู้สินค้าแล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบความสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรอีกด้วย ทั้งบริการซ่อมบำรุงตู้สินค้า บริการขนส่งตู้สินค้าทางบกและทางน้ำ และบริการคลังสินค้า โดยสำหรับปีนี้ทางบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าการเติบโตไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณการนำเข้าและส่งออกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และจากการสนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรมของภาครัฐในโครงการ EEC และการลงทุนในภาคเอกชนที่เพิ่มมากขึ้น

เกี่ยวกับสหไทย เทอร์มินอล

สหไทย เทอร์มินอล เป็นบริษัทเอกชนที่เริ่มเปิดดำเนินกิจการครั้งแรก เมื่อปี 2550 โดยบริษัทฯ มีพื้นที่ในการปฏิบัติการรวมมากกว่า 168,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ซ่อมบำรุงตู้สินค้า สำนักงานศุลกากรภายในท่าเรือ และมีเครื่องมือประจำท่าเรือเพื่อใช้ในการยกขนสินค้าอย่างครบวงจร พร้อมบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ และด้วยทำเลที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของสหไทย เทอร์มินอล ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสะพานภูมิพลและถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทำให้ลูกค้าสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวมถึงบริการครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดบริการของสหไทย ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2386 8000 หรือ e-mail: [email protected]