คนไทย ไม่ทิ้งกัน – ด้วยราคาข้าวโพดหวานตกต่ำอย่างหนัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดลดลง ส่งผลให้ข้าวโพดหวานล้นตลาด  ผู้บริหารสหไทย เทอร์มินอล จึงได้รับซื้อข้าวโพดหวาน จำนวน 6 ตัน จากเกษตรกรโดยตรง โดยนำมาแจกให้กับแรงงานและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาให้กับเกษตรกร