ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา ทางบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้ร่วมส่งกำลังให้กับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานต่างๆ รวม 122 แห่ง ทั่วประเทศไทย

คุณเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน ทางบริษัทฯจึงทะยอยเริ่มส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิเช่น หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 เจลล้างมือ หมวกคลุมผม ชุดคลุมผ่าตัด ชุด PPE และ กระบังป้องกันใบหน้า (Face shield) ที่เราทำขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจของพนักงานบริษัทและบริษัทในเครือทุกบริษัท  ให้กับชุมชนใกล้เคียง โรงพยาบาล ร่วมถึงหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รวม 122 แห่ง โดยแบ่งเป็น 100 โรงพยาบาล และ 22 หน่วยงาน ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วน และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน