สหไทย เทอร์มินอล เปิดโฉมใหม่ !!

ส่วนบริการลูกค้า

ที่สหไทย เทอร์มินอล เราพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว ครบครัน ทันสมัย และสะดวกสบายที่สุด

การปรับโฉมของส่วนบริการลูกค้าครั้งนี้ เรารวมจุดบริการลูกค้า จุดชำระเงิน บริการติดต่อสอบถามข้อมูล เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็วและสะดวกสบายที่สุด โดยเรามีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ให้ลูกค้า คำนึงถึงประโยชน์ในการใช้สอย และจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ พื้นที่ทำงาน บริการ FAX COPY PRINT เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ระบบบัตรคิว พื้นที่รับประทานอาหารพร้อมทั้งตู้จำหน่ายอาหาร และตู้กดเงิน

พร้อมทั้งมีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงาม ร่มรื่น

นอกจากนี้ยังมีการอำนวยความสะดวกในการชำระเงินด้วยช่องทางหลากหลายเพื่อลดการใช้เงินสด อาทิ ระบบการจ่ายผ่าย QR Code การโอนเงิน แคชเชียร์เช็ค บัตรเครดิต ให้ท่านได้เลือกใช้ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย