เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารของสหไทย เทอร์มินอล นำโดยคุณเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณบัญชัย ครุจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งบุคลากรของสหไทย เทอร์มินอล ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์และพัฒนาทักษะบุคลากรขึ้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้จุดประสงค์หลักคือ เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน สร้างความสามัคคี เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน รวมถึงปลูกฝังความเป็นผู้นำและพัฒนาทักษะต่างๆ ให้พนักงาน เพื่อยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้น

20170226_102346

ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งการจัดสัมมนา กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะในที่ทำงาน มีการตั้งโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เตรียมความพร้อมในการทำงาน และทักษะการแก้ปัญหา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อให้พนักงานฝึกการตัดสินใจ และสามารถนำทักษะดังกล่าวไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

20170225_160641

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีส่วนช่วยให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ สร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร และช่วยให้พนักงานตระหนักถึงความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสหไทย เทอร์มินอล ยังจัดกิจกรรมเพื่อนำบุคลากรเข้าเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญภายในจังหวัดอีกด้วย

20170225_125644

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ความใกล้ชิดกับผู้บริการทุกระดับชั้น และสามารถแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกที่มีต่อองค์กร เสริมสร้างความเข้าใจ ฝึกฝนการตัดสินใจและความเป็นผู้นำ และทักษะต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอด ปรับใช้ และเป็นประโยชน์สำหรับการให้การบริการแก่ลูกค้าของสหไทย เทอร์มินอล ต่อไป

S__3997702

เกี่ยวกับสหไทย เทอร์มินอล

สหไทย เทอร์มินอล เป็นบริษัทเอกชนที่เริ่มเปิดดำเนินกิจการครั้งแรก เมื่อปี 2550 โดยบริษัทฯ มีพื้นที่ในการปฏิบัติการทั้งหมด 168,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ สำนักงานศุลกากรภายในท่าเรือ และมีเครื่องมือประจำท่าเรือเพื่อใช้ในการยกขนสินค้าอย่างครบวงจร พร้อมบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ด้วยที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของสหไทย เทอร์มินอล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่า เรามีโซลูชั่นครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ โดยบริการทุกอย่างของเราเป็นไปตามมาตรฐานระดับโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความพร้อมและความสามารถในการให้บริการที่ยืดหยุ่นอีกด้วย

* ข่าวประชาสัมพันธ์เขียนขึ้นโดย Logistics Manager เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.logistics-manager.com เพื่อสอบถามข้อมูลหรือบริการต่างๆ เพิ่มเติม