สหไทยเทอร์มินอลได้เปิดบริการเรือบาร์จ ขนส่งตู้สินค้ารายสัปดาห์ เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพ-แหลมฉบัง-จังหวัดสีหนุวิว ประเทศกัมพูชา

โดยการเปิดบริการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ รวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคของไทยอีกด้วย

ปัจจุบัน บริการดังกล่าวให้บริการเป็นประจำทุกสัปดาห์ ด้วยเรือบาร์จขนาด 87 TEUS และมีบริารรถขนถ่ายต่อไปยัง พนมเปญ โดยมีรอบการวนเรือดังนี้
Weekly Routing :
ETA: Tuesday (STT-LCB)
ETD: Thursday (OMP Port)

ผู้ส่งออก และผู้ให้บริการ SOC ท่านใดที่สนใจบริการดังกล่าว ติดต่อฝ่ายขายของสหไทย เทอร์มินอล โทร 096-782-4144 หรือเพิ่มเพื่อนทาง Line: @sahathai