เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา สหไทย เทอร์มินอล ได้ให้การต้อนรับคณะส่งเสริมการลงทุนจากจังหวัดบิ่งห์ดิ่ง ประเทศเวียดนาม ในนามรัฐบาลและคณะผู้ว่าราชการ โดยคณะผู้แทนจากจังหวัดบินห์ดิ่งจำนวน 22 คน ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของท่าเรือฯ

สำหรับกิจกรรมการเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้ ทางคณะส่งเสริมการลงทุนจังหวัดบิ่งห์ดิ่งได้ติดต่อผ่านทางสถาบัน Excellent Business Corporation International Ltd. (EBCI) เพื่อขอศึกษาดูงานในส่วนของงานปฏิบัติการ รวมทั้งงานด้านการบริการทั้งหมด เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงของธุรกิจท่าเรือต่อไป

ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของคณะส่งเสริมการลงทุนจากจังหวัดบินห์ดิ่งในการเดินทางมายังประเทศไทย ก็เพื่อจัดกิจกรรมสัมมนาและแนะนำโอกาสการลงทุนในจังหวัดบิ่งห์ดิ่ง รวมทั้งทำความรู้จักและสานสัมพันธ์กับผู้ประกอบการไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นที่กรุงเทพในช่วงระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 01 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา