เป็นเวลากว่า 1 ปี ที่ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสร้างความเดือดร้อนและความทุกข์ให้กับผู้คนมากมาย ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต การต้องระมัดระวังด้านสุขภาพ ซึ่งส่งผลต่อความสุขในการใช้ชีวิตอีกด้วย

ถึงแม้ภาครัฐจะออกมาตรการเยี่ยวยาต่างๆมากมาย มาช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนดังกล่าว แต่ด้วยข้อจำกัดในทางปฏิบัติอาจไม่สามารถครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง เราจึงได้เห็นการส่งต่อน้ำใจของผู้คนและหน่วยงานต่างๆในสังคม

สหไทย เทอร์มินอล จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม “ปันสุข ปันน้ำใจ” เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสังคมที่กำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด-19

หลากหลายกิจกรรม “ปันสุข ปันน้ำใจ” คลายความทุกข์ สู้ภัยโควิด-19

  • มอบถุงยังชีพจำนวน 105 ชุด ให้กับชุมชนใกล้เคียง ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  • การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้พุทธศาสนิกชนไปวัดทำบุญได้น้อยลง ทางบริษัทฯจึงถวายขนมและน้ำดื่ม จำนวน 230 ชุด ให้แก่ วัดสำโรงใต้ วัดท้องคุ้ง วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และวัดอรุณราชวราราม
  • มอบข้าวกล่อง 100 กล่อง ให้กับสถานที่ตำรวจสำโรงใต้ ด้วยบริษัทฯเล็งเห็นว่า ตำรวจถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูและให้ความช่วยเหลือและรักษาความสงบในสังคมอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19
  • บุคลากรทางการแพทย์ ถือเป็นผู้เสียสละอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางบริษัทฯจึงส่งมอบขนม น้ำดื่ม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจ และขอบคุณในการเสียสละของทุกท่าน โดยได้มอบขนมและน้ำดื่มรวม 1,100 ชุด หน้ากากอนามัย 20,000 ชิ้น และ PPE จำนวน 400 ชุดให้กับ โรงพยาบาลราชประชาสมาสัย โรงพยาบาลบางจาก โรงพยาบาลทหารอากาศสีกัน และ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โครงการดังกล่าวนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างรอยยิ้มให้กับผู้รับแล้ว ทางบริษัทฯยังได้เลือกซื้อสินค้าจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้แก่ แยมผลไม้ จากชุมชนที่จังหวัดเชียงราย ที่ผลผลิตล้นตลาด เพื่อปันความสุขให้แก่เกษตรด้วย